Uuden uimahallin lisäksi Inkeroisten ja Valkealan uimahallit palvelisivat laajan kaupunkimme asukkaita

Yleisönosastokirjoitukset

Kun auto on vanha, siihen tulee väkisinkin erilaisia vikoja. Joskus korjaaminen tulee niin kalliiksi, ettei se ei ole enää järkevää. Vanhasta autosta kun ei saa uutta autoa, vaikka tekisi mitä. Samaa ajattelutapaa voidaan soveltaa myös uimahalleihin. Kun hallit ovat vanhoja ja kalliiden remonttien tarpeessa, on ratkaistava mitä niiden kanssa tehdään: korjataanko vai rakennetaanko uutta? Kouvolassa tämä ratkaisun aika on nyt.

Uudesta uimahallista on puhuttu pitkään. Edellinen liikunta- ja kulttuurilautakunta teki päätöksen uuden hallin sijoittamisesta Matkakeskuksen alueelle. Tämä tuskin toteutuu. Tämänhetkisten tietojen mukaan kaupunginjohtaja Marita Toikka tulee esittämään sijaintipaikaksi Urheilupuistoa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että halli sinne lopulta rakennetaan. Luottamushenkilöillä nimittäin on hyvinkin erilaisia näkemyksiä sijaintipaikan suhteen, ja joidenkin mielestä olisi jopa parempi luopua uuden uimahallin rakentamisesta kokonaan.

Kouvolan uimahallit ovat mittavien ja kalliiden peruskorjausten tarpeessa. Onkin ratkaistava haluammeko laittaa miljoonia ja taas miljoonia vanhan korjaamiseen tietäen, että vanhoista halleista ei kuitenkaan saa uudenveroisia toiminnoiltaan eikä tekniikaltakaan. Uusi uimahalli on toki mittava investointi sekin, mutta säästöä saadaan sen kautta käyttötalouden menoista. Näin ollen investoinnille on mielestäni olemassa hyvät perustelut. Näkisin myös, että Kouvolan kokoisessa kaupungissa pärjäämme kyllä kolmella hallilla. Uuden uimahallin lisäksi Inkeroisten ja Valkealan uimahallit palvelisivat laajan kaupunkimme asukkaita. Toki sellaisiakin näkemyksiä löytyy, että kouvolalaisille riittäisi yksi uimahalli. Tulevaisuudestahan ei ikinä voi varmuudella sanoa mitä tulee tapahtumaan, mutta itse pitäisin nyt kiinni edellisen valtuuston päätöksestä, jossa sanotaan, että uuden uimahallin valmistuttua toiminta lakkaa Kuusankosken ja Urheilupuiston uimahalleissa, Inkeroisten ja Valkealan uimahallit jatkavat toimintaansa.

Uuden uimahallin rakentaminen ei kuitenkaan ole ainoa investointi, joka pitää lähitulevaisuudessa ratkaista. Kulttuuripuolella useat toimitilat ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä. Tästä syystä viime valtuustokaudella tehtiin toimenpide-ehdotus, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää uuden kulttuuritalon rakentaminen vaihtoehtona vanhojen kiinteistöjen korjaamiselle. Tältä pohjalta Kouvolan kulttuuritoimijoista koostuva työryhmä on tehnyt suunnitelmaa kulttuurikorttelista. Siinä neljä kulttuurilaitosta (Poikilo-museot, kansalaisopisto, pääkirjasto ja teatteri) sijoittuisivat tiiviiksi kortteliksi Salpausselänkadun molemmin puolin. Kulttuurikortteli-suunnitelma sisältää uudisrakennuksen entiselle yhteiskoulun tontille sekä eri tilojen peruskorjaamista ja laajentamista.

On selvää, että kulttuuripuolen työntekijät sekä palveluiden käyttäjät ansaitsevat terveelliset ja toimivat tilat. Onko ratkaisu sitten kulttuurikortteli vai joku muu, jää nähtäväksi. Eri vaihtoehdot on selvitettävä tarkoin ja tähän selvittelyyn on saatava myös luottamushenkilöedustus. Moni teistä lukijoista huokailee varmasti nyt syvään ja miettii miten ihmeessä rakennukset on päästetty näin huonoon kuntoon. Samat huokailut ja miettimiset olen itsekin läpikäynyt. Tosiasioita ei kuitenkaan pääse pakoon. Tosiasia on, että näin emme voi jatkaa. Pienillä remonteilla ostetaan lisäaikaa ja siirretään ongelmia eteenpäin. Jälleen kerran. Onko se oikea tie? Mielestäni ei. Tulevaisuuteen on uskallettava investoida.

(Julkaistu: Keskilaakso 25.11.2021)