Vuoden 2021 henkilöstökertomus

Tässä laatimani SDP:n ryhmäpuheenvuoro Kouvolan kaupunginvaltuuston kokoukseen 13.6.2022:

Kun puhutaan henkilöstöstä, niin usein kuulee sanottavan, että henkilöstö on tärkein voimavara. Puhutaan kauniisti kuinka työntekijöiden venymistä ja ammattitaitoa arvostetaan. Tärkeä kysymys onkin, onko tämä Kouvolan kaupungissa pelkkää sanahelinää vai näkyykö arvostus työnantajan taholta ihan konkreettisina toimina? Se selviää aika hyvin vuoden 2021 henkilöstökertomuksesta, joka on todella laaja ja henkilöstöasioita kattavasti kuvaava tietopaketti. Tästä kiitos henkilöstökertomuksen laatijoille.

Kouvolan kaupungista työnantajana saa henkilöstökertomuksen kautta melko kehittämismyönteisen kuvan. Tämä näkyy selkeästi mm. siinä, että työntekijöiden koulutukseen panostetaan, erityisesti esihenkilöiden osalta. Johtamisella onkin tunnetusti hyvin merkittävä rooli työhyvinvointiin liittyen ja ammattitaitoinen esihenkilö on yksi työpaikan menestystekijöistä. On selvää, että koulutusta tulee jatkossakin olla tarjolla mahdollisimman laajalti. Sitä pitää olla kaikille ammattiryhmille jokaisella organisaatiotasolla, jotta työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen säilyvät nykypäivän vaatimuksia vastaavina.

Viime vuonna kaupungin henkilöstöä palkittiin 100 euron liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin hyödynnettävällä henkilökohtaisella edulla, ePassilla. Perusteena olivat koronapandemian aiheuttamat lisätyöt, palvelujen ja osaamisen kehittäminen sekä joustavuus. Epassia on hyvä hyödyntää jatkossakin, jotta jokainen työntekijä voi tukea omaa työhyvinvointiaan parhaaksi katsomallaan ja omiin mielenkiinnon kohteisiinsa sopivalla tavalla. Henkilöstöetuja tulee kokonaisuudessaan kehittää suunnitelmallisesti. Niillä on tutkitusti henkilöstöä sitouttava vaikutus ja lisäksi henkilöstöeduilla on oma merkityksensä myös rekrytoinnin kannalta katsottuna.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen, että työhyvinvointikyselyn tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Toki vuosi 2020 ja 2021 olivat lähtökohdiltaan erilaiset mm. lomautuksien osalta. Ryhmä pitää kuitenkin huolestuttavana sitä, että edellisen vuoden tapaan eniten haasteita aiheuttaa kiireen kokemukset eivätkä työntekijät koe, että heillä on riittävästi aikaa tehdä työnsä hyvin. Tämä on asia, joka on otettava vakavasti. Ovatko henkilöstöresurssit riittävät ja oikein kohdennetut? Ovatko työnorganisointiin liittyvät tekijät kunnossa? Henkilöstökertomuksesta selvää, että eläköitymistä on Kouvolan kaupungilla hyödynnetty todella tehokkaasti, sillä eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty v. 2019-2021 täyttämättä 31 %. Tämä on talouden tasapainottamisen kannalta positiivinen asia, mutta kääntöpuolena tämä voi vaikuttaa työntekijöiden tuntemaan kiireeseen, mikäli yhden työntekijän työpanoksen poistuessa töitä ei uudelleenorganisoida järkevällä tavalla.

Työhyvinvointikyselyssä etätyökokemukset olivat parantuneet selkeästi, etätyö nähdään työhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Vuonna 2020 etätyösopimuksia oli tehty 742 kappaletta, vuonna 2021 luku oli kasvanut jo 1085:een. Viime vuonna sosialidemokraattinen valtuustoryhmä muistutti vuoden 2020 henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä, että vaikka etätyöllä on paljon hyötyjä, niin myös negatiiviset vaikutukset on hyvä tiedostaa. Työajan, paikan ja työn ja muun elämänpiirin rajat voivat hämärtyä, sosiaalinen vuorovaikutus ja työyhteisön tuki ja yhteenkuuluvuus vähentyä. Silloin edellytimme, että Kouvolan kaupungilla työnantajana tulee olla selkeät toimintatavat näiden haittavaikutusten minimoimiseksi. Onkin hienoa huomata, että toimeen on tartuttu. Yksi osoitus tästä on kaupungin johtoryhmässä toukokuussa hyväksytyt pelisäännöt kokouksiin ja työpäiviin. Niiden avulla on tarkoitus lisätä hyvinvointia sekä helpottaa työn tauottamista sekä etä- että lähityön aikana. Pelisääntöjen avulla pyritään parantamaan myös työpäivien aikana tapahtuvaa palautumista.

Henkilöstöön liittyvät asiat ovat laajoja ja monitahoisia. Mikään ei ole ikinä valmista, vaan kehitettävää löytyy työntehtävien ja toimintatapojen muuttuessa. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä vuoden 2021 henkilöstökertomus osoittaa, että Kouvolan kaupungissa suunta ainakin on oikea. Meillä toki on vielä tehtävää, jotta pysymme mukana kovassa kilpailussa osaavasta työvoimasta ja saamme henkilöstön työhyvinvoinnin entistä paremmalle tasolle, mutta hyvällä ja suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla tämä tulee onnistumaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin koko henkilöstöä. Tekemänne työ on arvokasta. Te olette korvaamaton voimavara. Se ei ole pelkkää sanahelinää.

Kommentit

Jätä kommentti