Ryhmäpuheenvuoro Kouvolan uimahalleihin liittyen (2.5.2022)

(En päässyt henkilökohtaisten syiden takia osallistumaan kyseiseen valtuuston kokoukseen. SDP:n ryhmäpuheenvuoron olin kuitenkin jo aiemmin laatinut, meidän ryhmäpj Marjo Lakka esitti sen kokouksessa.)

Politiikka on siinä mielessä jännä laji, että mitä vaan voi tapahtua. Voi myös käydä niin, että mitään ei tapahdu. Tämä on jo tähän mennessä konkretisoitunut valitettavan hyvin uuteen uimahalliin liittyvässä päätöksentekoprosessissa, sen verran sekavaa on meno ajoittain ollut. Ainakin SDP:n valtuustoryhmän mielestä. Mutta palataanpa  hetkeksi ajassa taaksepäin.

Vuonna 2018 valmistui Kouvolan uimahalliverkon tarveselvitys, Tämän jälkeen tehtiin liikunnan palveluverkkoselvitys, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Uimahallit tässä luonnollisesti mukana. Vuonna 2019 silloinen valtuusto päätti, että uusi uimahalli rakennetaan, ja valmistuttuaan se korvaa Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit, Valkealan ja Inkeroisten halleissa toiminta jatkuu. Sitten päästiinkin selvittelemään sijaintivaihtoehtoja ja edelliskauden liikunta- ja kulttuurilautakunta teki päätöksen, että uusi uimahalli rakennetaan Matkakeskuksen alueelle.

Nyt kun eletään vuotta 2022, niin uuden uimahallin sijaintipaikaksi esitetäänkin Urheilupuistoa. Kokonaan uudesta uimahallirakennuksesta ei kuitenkaan nyt puhuta, vaan tarkoituksena on merkittävästi laajentaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia.

SDP:n valtuustoryhmä tiedostaa uimahallien merkittävän  roolin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Uimahallipalvelut ovat laajalti kaikkien ikäryhmien käytettävissä ja kohtuullisen helposti saavutettavissa. Onkin tärkeää, että uimahallit säilyttävät jatkossakin runsaan käyttäjäkuntansa ja olosuhteiden parantamisen myötä saavat jopa lisää käyttäjiä. Käyttäjien tarpeet ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet ja vesiliikunnasta on tullut yhä monipuolisempaa. Altaissa on oltava  tilaa vesijuoksijoille, vesijumppaajille, kuntouimareille, kilpauimareille jne. Eri käyttäjäryhmien tarpeet tuleekin huomioida mahdollisimman laajalti uimahallisuunnittelussa. Laadukkaiden liikuntapalvelujen merkitystä ei voi liiaksi korostaa.

SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan investointimenoista, jotka tämän uimahallihankkeen myötä tulevat entisestään kasvamaan. Uutta uimahallia on perusteltu säästöillä, sillä uuden uimahallin myötä käyttömenoja pystytään pienentämään. Tässä vaiheessa onkin hyvä kysyä, olemmeko tänään varmasti tekemässä sellaista päätöstä, joka aidosti tuo säästöjä? Onko Urheilupuiston uimahallin korjaaminen ja laajentaminen varmasti taloudellisesti järkevin ratkaisu? Uimahallirakennuksen korjausaste on korkea, mikä tulee näkymään suurina korjauskustannuksina. Lisäksi korjausrakentamiseen liittyy riskejä, joihin voi olla etukäteen vaikea, osittain jopa mahdoton varautua. SDP:n valtuustoryhmä haluaakin muistuttaa, että vanhan hallin korjaaminen ja laajentaminen voi tulla arvioitua paljon kalliimmaksi.

Me emme ole tänään päättämässä vain uudesta uimahallista ja sen sijainnista, vaan käytännössä koko tulevasta uimahalliverkosta. Sillä kaikki mitä päätämme tai jätämme päättämättä, vaikuttaa kokonaisuuteen. Ryhmien mielipiteet uimahalliasiassa ovat alun alkaen olleet melkoisen kaukana toisistaan, mutta keskustelua on kuitenkin jatkettu eri kokoonpanoilla loppumetreille asti ja kompromissia on pyritty hakemaan. Nyt sellainen näyttäisi löytyneen: Urheilupuiston uimahallia korjataan ja laajennetaan, Kuusankoskelle tehdään kevyt kunnossapitokorjaus, mikä käytännössä antaa sille muutamia vuosia lisäaikaa. SDP:n valtuustoryhmä on valmis kompromissiin, jotta uimahallipalvelujen nykyaikaistaminen ja laadun parantaminen saadaan mahdollisimman pian käyntiin. Olemme kuitenkin huolissamme uimahalliverkon tulevaisuudesta. On selvää, että Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden tämä ei ole kestävä ratkaisu, ja se aiheuttaa tulevaisuudessa ikävää epävarmuutta Kuusankosken, Inkeroisten ja Valkealan uimahallien toiminnan jatkumisen suhteen. 

Tähän loppuun haluan vielä sanoa, että olisimme me tämän asian voineet paremminkin hoitaa. Me olisimme voineet iloita siitä, että Kouvolaan saadaan nykyaikainen ja käyttäjien tarpeita vastaava uimahalli. Olisimme voineet olla ylpeitä, että meillä katsotaan tulevaisuuteen ja panostetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Ilon ja ylpeyden sijaan me kuitenkin keskityimme kiistelemään uuden hallin sijaintipaikasta. Toivottavasti sille kiistelylle tulee tänään lopullinen piste.

Kommentit

Jätä kommentti